Tehniline haridus

Rahvusvaheline koostöö erinevate ettevõtlussektorite vahel eeldab vastavust ühtsetele standarditele, mille õige tundmine on vajalik kohaldatavate määruste järgimiseks. Defektide koordineerimise ja teiste ettevõtjate vahelise suhtluse parandamiseks pakuvad kaugemate valdkondade spetsialistid nende protseduuride jaoks vajalike dokumentide tehnilisi tõlkeid.

Ainuüksi keele õppimisest ei piisaTehnilised tõlked on teatud tüüpi tõlked, mis lisaks antud keele oskusele vajavad ka tehnilist haridust selles tekstis käsitletavas ruumis. See spetsialiseerumine sobib valdkonna teadusliku või tehnilise terminoloogia poolest rikaste dokumentide tõlkimiseks. Seetõttu tellitakse tehnilise tõlke ettevalmistamine inseneridele või teadlastele kindlasti vastava keele eksperdile.

Tehniline dokumentatsioon

allikas:Muu hulgas kuuluvad tehnilise tõlke alla kuuluvad dokumendid lepingud, spetsifikatsioonid, programmid, käsiraamatud, kataloogid ja standardid. Spetsiaalsete teadmiste omandamist nõudva töö tähendustest peab olema hea mulje, s.o tootmise, tööstuse, mehaanika, informaatika või elektroonika kohta. Sageli enne tehnilise tõlkega liitumist analüüsitakse dokumentide sisu koos kliendiga professionaalse terminoloogia ja tööstuse sõnavara täpsustamiseks. Konsultatsioone kasutatakse dokumendi leksikoni standardiseerimiseks selles kontoris kasutatavate spetsialiseeritud sõnade ressursi osas. Spetsialistid soovitavad ka tehnilised tõlked pärast tõlget antud keelde edastada kontrollimiseks ka kindla murrete emakeelena kõnelejatele, et olla kindel tõlke selguses ja sidususes.